Niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

MÔ TẢ

Phật thích ca mâu ni là một triết gia, một đạo sư và cũng là người đã sáng lập ra phật giáo trong thời kỳ cổ đại của Ấn độ từ những năm ở giữa thế kỷ tư trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên.

Theo lịch sử ghi chép thì ông là một vương tử hoàng tộc Gautama (Cồ-Đàm) của tiểu quốc Shakya (Sắc-ca) ở Kapilavastu (Ca-tỳ-la-vệ), đã từ bỏ đời sống phú quý để tìm đạo. Sau sáu năm cầu đạo, ông đạt được giác ngộ tâm linh và dành 45 năm cuối của cuộc đời mình cho việc truyền dạy giáo lý ở phía đông tiểu lục địa Ấn Độ.

Niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Ý nghĩa của việc Niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Niệm phật là một trong những phép tu trong Tịnh Độ Tông (một tông phái của Phật Giáo). Niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật là để tưởng nhớ đến danh hiệu của Phật. Trong khi cầu niệm phải tập trung tâm trí và ý nghĩ hướng về danh hiệu phật bổn sư thích ca, và luôn luôn hình dung tới tướng tốt và công hạnh của Phật.

Niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Lợi ích của việc niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Niệm Phật để suy nghĩ hướng đến điều tốt lành, đức hạnh của Phật Thích Ca Mâu Ni mà noi theo tu tập, tự nhủ luôn sửa đổi để tâm tính ngày càng tốt hơn. Phật làm cho tâm hồn chúng ta có thể lắng dịu, bỏ dần tính ác, phát triển thiện lành, quên đi mọi buồn đau khổ ải, đời sống được an vui, đem lại thiện nghiệp cho mình và mọi người.

Niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Khi niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, ta quán tưởng đến những đời sống cao đẹp của Đức Phật Thích Ca, tâm thanh tịnh, giảm tạp nhiễm, các phiền não được dần tiêu biến, nhờ đó mà công đức đã được tăng trưởng ngay từ bản thân tâm người đó.

Trang Chủ
Giỏ Hàng
Tài Khoản
Đại lý